שינוי גודל הפונט

Language Switcher

עידכונים והודעות

סיכום הכנס השנתי 2017

לתמונות הכנס

דף אלבום משנת 1935

מצ"ב דף מאלבום שנעשה בעקבות טיול בשנת 1935 מאת דליה ויעקב שפריר

לתמונות

סרט אודות בית הכנסת בז'ולקיב

לצפייה

הספר "חזקה מברזל"

של גולדה זהבה קרס לבית איגל

לעיון בספר

סרט על בלץ

לצפייה

חייו של יז'י צ'רנסקי

לצפייה בסרט על חייו של יז'י צ'רנסקי ממוסטי וילקי בעברית ובאנגלית

מילוי דפי עד ביד ושם

לשמירת זכרון הנספים
אתר יד ושם

ספר התורה שניצל

מאת: יוסף צבי בובר מפי מיכאל מלמן

עם כניסתם לז'ולקיב, שרפו הגרמנים את בית הכנסת הגדול המפורסם וההסטורי שלה, על מאות ספרי התורה שבו. בית הכנסת נבנה במאה הי"ז, בעזרתו של המלך יאןסובייסקי. בית הכנסת היה אחד היפים שבבתי הכנסת שבפולין, ואפילו בעולם וחשוב מאוד מבחינה ארכיטקטונית.

בנוי בצורה של מבצר (באותה תקופה התנהלה מלחמת הטטרים). מבפנים, בכל כותל היו שלושה חלונות גבוהים, תקרה עגולה סמוכה על עמודים בנויים בגובה של 13 מטרים, מוצבים באמצע בית הכנסת. מבחוץ, תמכו סמוכות את חלקו הארי של הבניין. מסביב לגג מעל הכרכוב הראשי, המעטר את קוביות הבניין, היתה מן אתיקה בסגנון הרנסנס, שקושטה לאורכה כמעין בריקדות מדומות. בשתי הפינות של החזית היו מגדלים קטנים. בית הכנסת היה לתפארת הקהילה היהודית וחבריה היו גאים בו.

באותו הזמן, סיכן את נפשו אחד מנכבדי העיר, ר' יוסף לאוטרפכט–מלמן והציל את אחד מספרי התורה שבקלויזז'ידצ'וב. ספר התורה הוחבא אצל עגלון בשם יוסל'ה פ'. עם השתלטות הנאצים על העיר היא חולקה לאזורים, תוך איסור התנועה ליהודים מאחד למשנהו, יחד עם היטל עוצר כללי בכל שעות החשיכה. מתוך כך, לא יכלו היהודים דיירי הפרבר הלבובאי להגיע בימים הנוראים לבתי הכנסת שהיו במרכז העיר ולהתפלל. החליטו איפוא, להכנס לאחד הבתים להתפלל מניין אולם ספר תורה לא היה להם. מבלי להתייעץ עם אף אחד, התנדב יוסף לאוטרפכט–מלמן ובאחד הלילות שלפני ראש השנה, סיכן שוב את נפשו והגיע בדרכים עקלקלות לבית העגלון יוסף פ', עטף את ספר התורה שהחביא בזמנו בטלית ויצא לדרך חזרה הביתה. אולם, באחת הסמטאות פגש בקבוצת גרמנים שישבו בחברת נשים. נדהם עמד ר' יוסף אובד עצות, הדרך חזרה לא היתה אפשריתובדרכו ישבו הגרמנים. כבעל אמונה ובטחון, החליט לסמוך על הנס והמשיך בדרכו. הנס אמנם התרחש והוא עבר ממש מתחת לאפם של הגרמנים כשספר התורה בידיו, בבחינת רואה ואינו נראה והגיע בשלום הביתה. וכך, התפללו אותם יהודים בימים הנוראים ובחגים במניין.

אחרי סוכות (22.11.1942) פתחו הגסטאפו באקציה נגד יהודי העיר. הפעם נכלאו על ידם כשלושת אלפים יהודים בטירת סובייסקיבכדי לשולחם למשרפות בבלזץ. הנאצים פקדו על הכלואים לכרוע ברך, כשידיהם מורמות למעלה במשך כל הלילה, וכל המעז לקום הומת במקום. בין אלו שנכלאו היה גם ר' יוסף הנ"ל. הוא לחש לשכניו העומדים לידו כי מוטבלקום ואפילו להיהרג מיד במקום וכך להקבר בקבר ישראל, מאשר להיות מובל למשרפות בבלזץ וכך אמנם קרה עמו.

 


בביתו של מיכאל מלמן (בנו של ר' יוסף מלמן הקדוש) נבנה בונקר, בו מצאו מחבוא משפחתו וכמה משפחות משכניו. בין קרשי הגג בעליית הגג של הבית החביא מיכאל מלמן את ספר התורה אשר הציל אביו. חדרי הבית נמסרו לפולקסדויטש בשם בק לגור בהם.

באחד הימים פרצה דליקה באותו פרבר. עלו באש כעשרים בתים לפני בית מלמן ומספר בתים לאחריו. גם הבית עצמו התחיל לבעור, האש כבר אחזה בדלתות, בחלונות וגם בגג. כשהגיעה האש עד למקום המחבוא של ספר התורה, פסקה האש והספר נפל על רצפת עליית הגג. בקאשר גר בבית עלה לראות את אשר קרה על הגג. משראה את ספר התורה נדהם, כי לא ידע מה טיבו של חפץ זה. הוא קרא לאשתו (אשר בזמנו שירתה אצל משפחת מלמן) והיא צעקה מתוך פחד: "זוהי תורה שהיא קודש ליהודים". ללא ספק ניצל הבית שלנו בזכותו. מכיוון שבעת השריפה, האיץ בק ביושבי הבונקר לעזבו, כי פחד שאם ישרף הבית על יושבי הבונקר, תתגלינה גוויותיהן השרופות ויודע מחבואם בביתו. התברר לבק, הדליקה פסקה בזכות ספר התורה, וכך כולם ניצלו.

עם תבוסת הגרמנים ובריחתם מהעיר, יצאו שמונה עשר איש מהבונקר, אחרי ששהו בו עשרים ושניים חודש. שמחתם היתה כפולה כי נשאו איתם את ספר התורה היחיד אשר ניצל מתוך מאות ספרי התורה שנשרפו. מתוך שמונת אלפים יהודים שהיו לפני המלחמה בעיר והסביבה, נותרו 42 נפש, בתוכם השמונה עשר שיצאו מהבונקר.

מיכאל מלמן ומשפחתו עזבו אחרי כן את העיר והגיעו בנדודיהם עד לאוסטרליה, כשהוא מטלטל עמו את ספר התורה שניצל. לאחר שעלה ארצה, התיישב ברמת גן כשהוא מתפלל בבית הכנסת של חסידי חב"ד.

בי"ח באלול תשי"ט, הכניס מיכאל מלמן את ספר התורה שהביא איתו לבית הכנסת של חב"ד ברוב כבוד ופאר ובשמחה על מקום משכנו הראוי.

אכן מתקיים מאמר חז"ל: "הכל תלוי במזל ואפילו ספר התורה שבהיכל".

 

 

 
Free Joomla Templates at JoomlaShack