שינוי גודל הפונט

Language Switcher

עידכונים והודעות

סיכום הכנס השנתי 2017

לתמונות הכנס

דף אלבום משנת 1935

מצ"ב דף מאלבום שנעשה בעקבות טיול בשנת 1935 מאת דליה ויעקב שפריר

לתמונות

סרט אודות בית הכנסת בז'ולקיב

לצפייה

הספר "חזקה מברזל"

של גולדה זהבה קרס לבית איגל

לעיון בספר

סרט על בלץ

לצפייה

חייו של יז'י צ'רנסקי

לצפייה בסרט על חייו של יז'י צ'רנסקי ממוסטי וילקי בעברית ובאנגלית

מילוי דפי עד ביד ושם

לשמירת זכרון הנספים
אתר יד ושם

ז'ולקיב בימים ההם

מאת: עדה בובר 

ציטוט ממאמרו של יוסף צבי בובר: "ז’ולקיב בימים ההם": "ביראת כבוד אני ניגש לרשום זכרונות משחר נעורים, בעירנו ז’ולקיב, ולהעלות רשמים מימי ילדותי, ממראה עיני וממשמע אוזני, מפי זקני העיר ויקיריה-תלמידי משכילים ואנשי מעשה, ומזועזע עד תוך תוכי.

ברטט ובחרדת קודש אני שואל את עצמי: איה הם בנייך, ז’ולקווא, איה חכמי הקלויז ובית המדרש, האבות והבנים, הזקנים והצעירים, המשכילים והאינטליגנציה של יהדות זו, בקריה חשובה זו? לפני יובל שנים, תיאר שלמה בובר בספרו "קריה נשגבה" – תולדות חכמי ז’ולקווא.

מי פילל, כי כעבור יובל שנים, תיחרב הקהילה היקרה הזאת ולא יישאר שום מסמך בכתב עליה, מלבד ספרו זה. עתה, ליוצאי העיר הזאת, אודים מוצלים מאש, היושבים בציון, בבואם לכתוב ספר לזכרון עירם, משמש הספר "קריה נשגבה", נר לרגלם. בין העוסקים במלאכת הוצאת הספר, היה גם נצר ממשפחת בעל "קריה נשגבה". בתחילת המאה הקודמת היתה העיר ז’ולקיב אחת הערים המיוחסות בגליציה, גדולי המדע וגדולי התורה יצאו ממנה. רבנים בעלי שם עולמי כיהנו בה וממילא, גדול היה כבודו של מי שזכה לשבת על כסא הרבנות, בקריה חשובה זו. משכילי ז’ולקיב היו מתגדרים ב"ייחוסם", שינקו את השכלתם וחכמתם מגדולי עירם, אבות ההשכלה ביהדות גליציה: הרב הגאון ר’ צבי הירש חיות והחכם הכולל האחרון ר’ נחמן קרוכמל, ולא עוד. האחרון הניח את היסודות המדעיים לתורת הלאומיות היהודית ותרם הרבה לביסוס הרעיון של חיבת-ציון, עוד לפני קום הציונות ההרצלאית. סוף ציטוט.

יוסף צבי בובר ע"ה יוסף צבי בובר ז"ל נפטר בשבת ב’ אלול תשל"ו, ודומני שהיום והחודש בו נפטר מהעולם, מסמלים ומקפלים בתוכם את כל פרשת חייו. כל ימיו השתדל להשרות מהודה של השבת על ימי החול והחולין, ולהאציל את יפהפיותה של השבת על ימי העמל והיגיעה. בעמלו וביגיעתו לפרנסת ביתו, מצא תמיד זמן לעיין בספר, ללמוד ולחפש במקורות, לחקור שורשים של מנהגי ישראל ולתהות על מקורם של ביטויים עממיים. וכן היה זמנו הפנוי קודש לתורה , לחכמה ולכתיבה. הנוטריקון של חודש אלול, בו נפטר – "אני לדודי ודודי לי" עבר כחוט השני בחייו. זמן רב ויגיעה רבה הקדיש לזולת, לכלל ולפרט. ר’ יוסף צבי בובר ז"ל היה מבכירי העסקנים של אירגון יוצאי ז’ולקיב, עיר הולדתן בגליציה, היוזם והמבצע של מרבית פעולות הארגון, בהבאת עפרם של קדושי העיר, ארצה, הקמת המצבה והוצאת ספר לזכרה של הקהילה. בהוצאת הספר השקיע עמל רב, ובעצמו כתב שני מאמרים מקיפים על תולדות הקהילה, ראשיה, פרנסיה, רבניה ודמויותיה. הוא היה כאמור יליד ז’ולקיב המכונה "קריה נשגבה" ובן לר’ אברהם בן ר’ יוסף צבי הלוי בובר, שהיה מיקירי קרתא בר אבהן ובר אורין, וקרוב משפחה של החוקר, העורך והמוציא לאור של המדרשים ר’ שלמה בובר ונכדו הוגה הדעות, פרופ’ מרטין בובר. ועל אלה היתה תפארתו. יוסף צבי בובר למד בקלויז של בע’לז בעירו ובו התבשם בתורה ובחסידות. אולם מבעד לחרכי ה"מבצר" הזה חדרה בשורת החסידות ויוסף צבי "הציץ ונפגע", והחל להפיץ את דברה של ארץ ישראל המתחדשת והיה ממייסדי "המזרחי" בעירו. עם עקירתו לעיר לבוב, הסתופף בצילם של מנהיגי התנועה וכן אחז בציונות, ומחסידות לא הניח ידו. ואמנם, עם הגיעו ארצה, משאת נפשו, בשנת תרצ"ה, התמיד בדרכו, ועם עלות הרבי מבעלז ארצה, מתוך השואה, היה ר’ יוסף מבאי ביתו, איש סודו ויועצו. אהבה ללא מצרים אהב את לימוד התורה ולומדי התורה, ומתוך כך נתן ידו לרב יונה שטנצל ז"ל בייסוד המשנה היומית וההלכה היומית, אשר היו ללחם חוקם של יהודים רבים ברחבי תבל. בצד הדף היומי, ועד יומו האחרון, כהן כחבר הועד העולמי של המשנה היומית. וכן היה, יחד עם אשתו המנוחה, הצדקת, רבת החסד ואצילת הנפש, מרת פאני ע"ה, לנציב עולם של ישיבת פוניבז’ וידיד אישי של מייסדה, הרב כהנמן זצ"ל. ומן הכלל, אל הפרט. ר’ יוסף צבי בובר היה מסביר פנים לכל אדם באשר הוא אדם, מקרב רחוקים, רודף שלום ומשכין שלום, וגומל חסד. ואמנם, רבים היו משכימים לפתחו, מבקשים עצתו, הדרכתו ועזרתו, ופני איש לא השיב ריקם. עם פרישתו מעסקים, ובייחוד מאז נלקחה ממנו רעייתו פאני ע"ה, הקדיש חלק ניכר מזמנו לחבור ספרו "ילקוט יוסף", על פרשות השבוע והפטרותיהן. ואכן זכה להוציאו לאור, זמן קצר לפני פטירתו. בספר, בו ליקט פנינים יקרות מדברי גדולי ישראל וחכמיו, על התורה, ואף הוסיף נופך משלו, ראה את גולת הכותרת של חייו. את הספר הקדיש לאשתו המנוחה, ובהקדמתו גולל בקצרה את תולדותיו.

 
Joomla Templates: by JoomlaShack