שינוי גודל הפונט

Language Switcher

עידכונים והודעות

סיכום הכנס השנתי 2017

לתמונות הכנס

דף אלבום משנת 1935

מצ"ב דף מאלבום שנעשה בעקבות טיול בשנת 1935 מאת דליה ויעקב שפריר

לתמונות

סרט אודות בית הכנסת בז'ולקיב

לצפייה

הספר "חזקה מברזל"

של גולדה זהבה קרס לבית איגל

לעיון בספר

סרט על בלץ

לצפייה

חייו של יז'י צ'רנסקי

לצפייה בסרט על חייו של יז'י צ'רנסקי ממוסטי וילקי בעברית ובאנגלית

מילוי דפי עד ביד ושם

לשמירת זכרון הנספים
אתר יד ושם

עוצר- אוצר

לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי ערעור שהגיש האוצר, על החלטה של ועדת הערר מחודש מאי בשנה שעברה, לגבי העוצר ברומניה ובולגריה. ועדת הערר המליצה להכיר בעוצר כנרדפות.

 

א. אם טרם הגשת בקשה ללשכה לשיקום נכים לקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, עליך להגיש בקשה מיד, ולפרט את הנרדפות ממנה סבלת לפי הנקודות שצוינו בפסק הדין.

אם תתקבל תביעתך, תשולם הקצבה החודשית מיום הגשת הבקשה.
ב. אם הגשת בקשה בעבר, וטענת את טענת העוצר אך נדחית, עליך להגיש בקשה במכתב או פקס, ללשכה לשיקום נכים לדיון מחדש בפנייתך, לאור פסק הדין החדש. במידה ותוכר, הקצבה החודשית תשולם לך מיום ה – 12.5.08, הוא יום החלטת ועדת הערר, עליה הוגש הערעור.
ג. אם הגשת בקשה בעבר ולא טענת בבקשה המקורית את טענת העוצר ותביעתך נדחתה, עליך לפנות בבקשה מחודשת לאוצר ולטעון את טענת העוצר לפי הנקודות שצוינו בפסק הדין. במידה ותוכר, הקצבה החודשית תשולם לך מיום הגשת הבקשה המחודשת.
ד. אם יש לך תביעה או ערר תלוי ועומד (שטרם הוחלט בו), עליך להמתין להחלטה לפי פסק דין זה. מהלשכה לשיקום נכים יתקשרו עימך ויבקשו לברר פרטים נוספים לגבי העוצר, ולגבי שלילת חופש נוספת ממנה סבלת.
אם תוכר דרישתך, תשולם לך הקצבה החודשית החל מיום 1.10.05 או מיום הפניה הראשונה לעניין העוצר, לפי המאוחר.

הדרישה המרכזית בפסק הדין היא "עיבוי" שלילת החופש. הוכחה להגבלה נוספת ממנה סבל הפונה. לצורך כך מתבקש להראות כי:

• היה צו שלטוני שקבע את העוצר ותנאיו.
• העוצר חל על יהודים בלבד ולא על כלל האוכלוסיה.
• העוצר נאכף בפועל והמפר אותו הסתכן בעונש.
• העוצר הכתיב שהות במקום קטן בשטחו, כגון ביתו של אדם.
• העוצר חל במשך שעות מידי יום, לאורך תקופה משמעותית.
• גם בשעות היום בהן הוסר העוצר, נשללה באופן רציף חירותו של התובע, ונשללה ממנו האפשרות לנוע ממקום למקום כרצונו.
• ניתנה רשות לצאת למקומות מסויימים ומוגבלים בלבד, כמו לעבודה.
• היתה אפשרות לנוע למטרה מסויימת בלבד כמו הצטיידות במזון.
זהו היסוד הנוסף שנדרש התובע להוכיח, על מנת לזכות בהכרה בנרדפותו ולקבל קיצבה.
עד כה הוכרו יוצאי רומאן, דורוהוי ופשקאן כנרדפי נאצים, כיוון שהוכחה הגבלת חופש נוספת במקומות אלה.

אזהרה: 
המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל 
ואינו מהווה ייעוץ משפטי . 
הסיכום להלן אינו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות 
או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי דין אלו 
ועלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות 
של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. 
לכן, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת - הלשכה לשיקום נכים - 
לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה.
 
Joomla Templates: by JoomlaShack